0
Affirmasjon

April Affirmasjon

Det er vår – et symbol på det å starte på nytt! Det er tid for renselse av kropp og sinn, der du fokuserer ekstra på intensjon og mål. Tiden er inne der du setter deg ned og definerer hva du ønsker å oppnå,  samt ser at enhver vanskelig tid er en kort fase av livet ditt.  Lytt til det kreative barnet i deg som fører deg til nye tenkemåter. Ha tro på dine evner til å skape endringer, se de for deg og skriv de ned.

Today, I abandon my old habits and take up new, more positive ones

Start dagen din med denne affirmasjonen. Gjenta setningen så mange ganger du vil. ✩♡✩

Peace, Love and Light!

Foto: Shutterstock


You Might Also Like...