0
Blog Inspirasjon Raushet Travel Yoga

Yoga for et godt formål – Antardristi Nepal

Omfanget av sexmisbrukte barn er et av verdens mørkeste hemmeligheter. Det ties i hjel. Mørketallene er store. Et tabubelagt emne og snakkes lite om. La oss bryte stillheten! La oss sammen gjøre en innsats!

Yoga for Antardristi er et samarbeidsprosjekt mellom Ethical Travel Portal i Norge og Socialtours i Nepal. Prosjektet består av å samle inn penger til en nepalsk nonprofit organisasjon Antardristi Nepal ved hjelp av yoga som verktøy.

Antardristi hjelper seksuelt misbrukte barn i Nepal ved hjelp av terapi, rådgivning, støttegrupper og opphold på et av ressurssentrene til organisasjonen. De gir foreldrene støtte og opplæring for å gi barna et godt og stabilt miljø når de kommer hjem. I tillegg jobbes det aktivt med å bevisstgjøre folk omkring problemet. Nepal er også et land hvor den sosiale strukturen er bygd opp med at en av de mannlige familiemedlemmene sørger for mat på bordet. Derfor jobbes det også mye med å gjøre kvinnene mentalt sterkere for å kunne forsørge familien.

Yoga som terapi
Ethical Travel Portal og Socialtours har valgt å bruke yoga som virkemiddel fordi Antardristi bruker selv yoga i deres terapi. Formålet er å hjelpe barn med å finne indre fred og finne balanse mellom kropp og sinn. Yoga innebærer også «å gå fra mørket til lyset». Antardristi hjelper barna ut av taushet og sorg og inn mot en lysere framtid. Yoga bidrar også til gode vibrasjoner.

De bruker yoga som virkemiddel for å samle inn penger til Antardristi som gir barn en velferdspakke. Den inkluderer lege og tannlegesjekk, førstehjelpsopplæring, hygieneartikler og treningstimer som yoga, dans, fotball og kampsport. Alt er med formål å bygge opp barnas selvtillit.

Hvordan kan du bidra?
Delta DonasjonsYoga den 1. april 2017: Karma Yoga – for barn i Nepal
Bli med meg på yogareiser til Nepal i påsken!
Donere et beløp direkte til formålet ved å sende en mail til linda@ethicaltravelportal.com.

Melodi i skrivende stund: Josh Groban – You Raise Me Up.
Bilder: Antardristi Nepal


You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply